زادروز

CafeMom Tickers

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۳, سه‌شنبه

٢١ فوريه

خداياشكر تولد ٤ سالگيت كنارت بودم انشاله تولد ١٢٠ سالگيت  هم پيشت باشم نبودم هم فكر وذهن وقلبم باتو داتيس مامي. امروز باهم رفتيم استخر كلي بازي كرديم نهار تولدت پيتزا خواستي و يك عالمه شادي كرديم عاشقتم 
 تولدت مبارك

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۲۹, جمعه

اولين جايزه داتيس تو مدرسه

ديروز اقا داتيس از مدرسه جايزه  گرفته چون پسر خوبي بوده . اولش معلمش گفت  يك كم نارنجي شده فيسش بعد خوب شده و جايزه گرفته . معلمت ميگه همش تو كلاس حرف ميزنه با دوستاش . شيطون من عاشقتم

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه

داتيس ژله درسته كرده

 اين نقاشي اقا داتيس ماه رفته خوابيده . خورشيد اومده با درخت و ابر چراغ راهنماييي اين عاليه عشقم❤
امروز  اقا داتيس رفته مدرسه ژله خوشمزه درست كرده همشو هم خورده . فدات بشم همش به من ميگي مامان چرا همه كارهات  تند انجام ميدي . راست ميگي بايد اروم باشم . من تو رو دارم غم ندارم

روز ولنتاين

.امسال گفتي مامان. ولنتاين عني چي؟؟؟ 
 گفتم ماماني روز عشق. 
 به همه با زبونت خوشگلت گفتي روز عشق مبارك . امروز باهم رفتيم استخر و كلي بازي كرديم عالي شنا ميكردي داتيس قهرمان. ميگي من يك عالمه اسم دارم يكيش داتيس قهرمانه بقيشو بقيه. پستها ميگم.
راستي ماماي امروز درست قيچي كردن ياد گرفتي كلي باهم  كاردستي درست كرديم، با اون دستهاي كوچولو توپولت . مامي عاشقته

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

روز كامل در مدرسه

اقا داتيس تا ساعت سه امروز مدرسه بودي وكلي بهت خوش گذشت . مامان اومد دنبالت . بعد عصر يك عالمه دوچرخه سواري كردي كاملا دوچرخه سواري بلدي . عاشقتم  مامان    چند روز پيش هم ايرن من شدي 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

روز دوم مدرسه

امروز صبح كلي بهانه گرفتي كه دلم درد ميكنه نرم مدرسه  عجيب بود برام اخه خيلي مدرسه دوست داري ولي نميدونم چرا انقدر مضطربي عزيز من. نگران نباش مامي  مدرسه برو بهت خوش بگذره و.  لذت ببري ودر كنارش چيزهاي ديگه هم ياد ميگيري عشقم